หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ggg

CONC Thammasat Forum : ''ผลกระทบ AEC ต่อ Logistics ในประเทศไทย''

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00 – 20.00 น.
ณ ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น